Centrul de Zi „22 Decembrie”

Centrul de Zi ”22 Decembrie” din Baia Mare a fost dezvoltat de Hope and Homes for Children în cadrul proiectului ”Împreună pentru bunăstare”. Deschis la începutul anului 2013, centrul este destinat familiilor monoparentale aflate în dificultate și vine în sprijinul părinților în vederea stimulării participării lor pe piața muncii.  Capacitatea Centrului de Zi este de 25 de copii, cu vârste între 3 și 14 ani, care frecventează școala. Orarul de funcționare vine, de asemenea, în sprijinul părinților care sunt în câmpul muncii până la ore târzii, în funcție de nevoi. Un asistent social, un psiholog și două educatoare deservesc acest centru, oferind atât copiilor, cât și părinților ajutorul de care au nevoie.

Activitățile centrului se adresează pe de o parte părinților, prin organizarea de sesiuni de consiliere specifică în vederea inserției pe piața muncii, precum și pentru dezvoltarea abilităților parentale. Pe de altă parte, copiii beneficiază de servicii competente de îngrijire, educare, dezvoltare personală, socializare, petrecerea timpului liber. În plus, în fiecare zi, le este oferită o masă caldăși gustări.  

În perioada 2013 - 2016, Centrul de Zi ”22 Decembrie” a fost frecventat de un număr de 46 de copii, o parte dintre ei grupuri de frați, fiind sprijinite astfel 25 de familii monoparentale

20161007_145931.jpg
20160524_151508.jpg
20151026_130223.jpg
21987_539743122728562_87511204_n.jpg
 

Centrul de Zi din Vișeu de Sus

Zona Vișeu de Sus din județul Maramureș este săracă și cu incidență mare a cazurilor de familii care riscă să își abandoneze copiii sau să apară abuzuri asupra copiilor. Abuzurile, care se pot manifesta prin neglijare sau prin încălcarea unor drepturi ale copilului (dreptul la educație, la sănătate, la securitate) sau chiar fizic, apar în această zonă din cauza gradului scăzut de educație a părinților, a situației economice precare a familiilor, precum și a consumului de alcool. Pe parcursul implementării programelor de dezinstituționalizare și prevenire a separării copilului de familie din zonă, specialiștii Hope and Homes for Children au constatat această situație și au decis construirea unui centru de zi, un serviciu prin care familiile să fie ajutate să își păstreze copiii alături și să se prevină abandonul școlar. 

Centrul de Zi din Vișeu de Sus a fost deschis în anul 2014 și, până acum, 48 de copii au beneficiat de serviciile oferite. 

În cazul tuturor copiilor, s-a putut observa o evoluție și un progres în domeniile majore în care s-a intervenit. Astfel, copiii au devenit mai deschiși și mai receptivi la contactul cu adulții, precum și la contactul cu cei de aceeași vârstă cu ei. Ei se implică mai mult în activitățile comunității și în cele extra-școlare, integrându-se mai bine în comunitate.

În centru, copiii sunt ajutați de un educator și de un profesor în efectuarea proiectelor și a temelor pentru acasă. În acest sens, se observă o îmbunătățire constantă a rezultatelor școlare, precum și un interes crescut al copiilor pentru frecventarea școlii și pentru continuarea studiilor.

Ca urmare a rezultatelor bune obținute, la nivel local, s-a constituit un grup de sprijin pentru Centrul de Zi, în care activează oameni de afaceri locali și alți membri ai comunității, ei susținând financiar o parte din activitățile de la centru, rechizite, precum și cadouri sau ieșiri în oraș ale copiilor.