Leagăn Cavnic, Maramureș

Aceasta a fost prima instituție de tip clasic - primul orfelinat - pe care l-am închis în județul Maramureș, dar și în România. „Leagăn Cavnic” era un orfelinat pentru copii cu vârste între 0 și 4 ani. Proiectul a început în anul 1999 și a implicat un grup de 96 de bebeluși. În cadrul proiectului, am construit 4 case de tip familial, am format o rețea de asistenți maternali și am ajutat la reintegrări în familiile naturale.

 

Victor Babeş, Maramureș: instituție pentru copii preșcolari

Când a început acest proiect, în anul 2000, în orfelinatul „Victor Babeș” se aflau 86 de copii, cu vârste între 0 şi 3 ani. Ne-am propus să reintegrăm copii în familiile naturale, să creștem rețeaua de asistenți maternali şi să dezvoltăm programul de prevenire a separării copilului de familie. În cadrul proiectului, am plasat 20 de copii într-o reţea de asistenţi maternali, am creat 4 tipuri de servicii alternative de tip familial, prin intermediul cărora am ajutat 46 de copii.

 

Căminul Spital Sighet, Maramureș: instituție pentru copii cu nevoi speciale severe

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Uniunea Europeană și a început în 2001, când în instituţie se aflau 253 de copii şi tineri. Poiectul a impus practica unui alt tip de îngrijire - individualizată, acordată persoanelor cu nevoi speciale severe. Ne-am implicat ca resurse și expertiză socială. 

În cadrul proiectului, am deschis 12 case de tip familial, în care au fost mutați 215 copii, am inaugurat 2 centre de zi pentru copii cu nevoi speciale și am reintegrat 38 de copii și tineri în familiile lor naturale ori extinse.

 

Gârdani, Maramureș: instituție pentru copii cu dizabilități de învățare

În cadrul acestui proiect, au fost dezvoltate 5 case de tip familial și un centru de recuperare pentru persoane cu nevoi speciale; ne-am implicat în finanțarea proiectului împreună cu o altă organizație neguvernamentală, SERA Romania, și cu Consiliul Județean Bacău. Pentru implementare am folosit serviciile de tip familial existente la nivelul județului Bacău. 

 

Leagăn Sighet, Maramureș: instituție pentru copii între 0 și 3 ani

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Uniunea Europeană și a început în 2001, când în instituţie erau 137 de copii cu vârste între 0 şi 4 ani; acest proiect a reprezentat o excelentă oportunitate de dezvoltare şi consolidare a reţelei de asistenţi maternali în Maramureş. 

Am deschis 3 case de tip familial de care au beneficiat 31 de copii, am plasat 90 dintre copiii din instituţie în asistenţă maternală, și am reunit 16 copii cu familiile lor

 

Centrul de Plasament nr. 1, Oradea: instituție pentru copii cu nevoi speciale severe

Proiectul a început în anul 2004; în cadrul acestuia, 126 de copii au fost plasaţi în cele 10 case de tip familial deschise pe parcursul proiectului, 88 de copii cu nevoi speciale au fost plasaţi în familii de asistenţi maternali, iar pentru restul de 25 de copii şi de tineri am găsit alternative, precum transferul în alte servicii de tip familial care răspundeau mai bine nevoilor lor individuale ori reintegrările familiale.

 

Cugir, Alba: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul a început în anul 2005 și, în cadrul lui, am ajutat 23 de copii la reintegrarea în familiile lor naturale sau extinse, ori la plasarea lor în cadrul familiilor de asistenţi maternali. De asemenea, 18 copii și tineri au fost plasaţi într-o casă de tip familial deschisă pe parcursul acestui proiect, iar 13 tineri au fost plasați în reţeaua de servicii deja existente în judeţul Alba, în scopul facilitării viitoarelor reintegrări familiale.

 

Obreja, Alba: instituție pentru copii școlari tipici

Din cei 47 de copii din instituţie, 33 au fost reintegraţi în familiile lor naturale sau extinse, sau au fost integraţi în familii de asistenţi maternali; am deschis 1 casă de tip familial de care au beneficiat 12 de copii, iar 2 copii au fost plasaţi în reţeaua de servicii deja existente în judeţul Alba.

 

Valea Borcutului, Maramureș: instituție pentru copii școlari tipici

Ne-am propus să folosim în cadrul acestui proiect întreaga reţea de servicii deja implementate în judeţul Maramureş, demonstrând sustenabilitatea sistemului de servicii nou create şi faptul că aceste servicii pot fi folosite pentru implementarea de proiecte de închidere a altor instituţii.

Din cei 100 de copii şi tineri, 60 au fost transferaţi în serviciile deja existente la nivelul judeţului Maramureş, 21 de copii şi tineri au fost reintegraţi în familiile lor naturale sau extinse; am sprijinit 19 copii în vederea reintegrării lor socio-profesionale, prin consiliere, ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, suport financiar şi/sau material pentru o lună sau două după angajare, pentru a-i ajuta să economisească anumite sume de bani.

Proiectul a fost implementat în anul 2006.

 

Leagăn Alba Iulia: instituție pentru copii între 0 și 3 ani

Proiectul a impulsionat dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali în judeţ şi totodată şi numărul serviciilor alternative necesare implementării lui a fost minim: 2 case de tip familial. Cei 112 copii din instituţie aveau vârste cuprinse între 0 şi 8 ani la momentul începerii proiectului, dar exista şi o tânără de 16 ani în instituţie, menţinută acolo pentru a-i facilita accesul la un centru de recuperare aflat în vecinătatea instituţiei.

În cadrul proiectului, 57 de copii au fost integraţi în familii de asistenţi maternali, iar 22 de copii în case de tip familial; am ajutat 33 de copii prin reintegrarea lor în familiile naturale sau extinse sau plasamentul în servicii alternative de tip familial deja deschise în judeţul Alba în vederea reunirii grupurilor de fraţi.

Proiectul a fost implementat începând cu anul 2005.

 

Sâncrai, Alba: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul a fost implementat începând cu anul 2006 şi a marcat un pas important în judeţul Alba în ceea ce priveşte dezinstituţionalizarea şi reforma în serviciile de protecţie a copilului; la acel moment în instituţie erau 54 de beneficiari cu vârste cuprinse între 6 şi 17 ani.

Prin închiderea acestei instituţii (împreună cu cea de la Ciumbrud) am dorit reducerea numărului instituţiilor pentru copii în judeţ şi de asemenea s-au creat premisele închiderii unei alte instituţii (Abrud), fapt ce urma să ducă la o scădere şi mai mare a numărului de copii în îngrijirea instituţională în judeţ.

În cadrul proiectului, am creat 4 case de tip familia și am ajutat 44 de copii, iar restul de 10 copii au fost reuniţi cu familiile lor naturale sau extinse.

 

Ciumbrud, Alba: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul a fost implementat începând cu anul 2006, în paralel cu închiderea instituţiei din Sâncrai; instituţia avea 33 de beneficiari cu vârste cuprinse între 12 şi 23 de ani.

Proiectul şi-a propus să reintegreze socio-profesional tinerii din instituţie, cu sprijin din partea fundaţiei şi a autorităţilor locale. În urma proiectului, 8 tineri au început vieţi independente în comunitate, 2 tineri au fost reuniţi cu familiile lor naturale ori extinse, și 23 de copii şi tineri s-au mutat în 2 case de tip familial construite în cadrul acestui proiect

 

Vişeu de Sus, Maramureș: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul de închidere a instituţiei a început când instituţia avea 58 de copii, cu vârste între 12 şi 23 de ani. Un aspect important în cadrul acestui proiect a fost munca de prevenire a separării copilului de familie, derulată în paralel cu proiectul de închidere a instituţiei, ceea ce a stopat noile intrări în instituţie. Sprijinul material și consilierea psihologică, precum şi conştientizarea comunităţii cu privire la rolul ei în prevenirea abandonului au avut un aport esenţial la reuşita proiectului.

Proiectul şi-a propus reunirea grupurilor de fraţi, cât şi apropierea copiilor şi tinerilor de domiciliu, facilitându-se, astfel, viitoare reintegrări familiale din cadrul serviciului alternativ de tip familial.

21 de copii s-au mutat în 2 case de tip familial: una construită pentru acest proiect şi una construită în cadrul altui proiect (închiderea instituţiei din Gârdani) în zona Vişeu. 37 de copii şi tineri au fost sprijiniţi în vederea reintegrării lor în alte servicii bazate pe conceptul familial, în familiile naturale sau extinse; alţi copii au primit suport pentru reintegrare socio-profesională și au părăsit sistemul de protecție a statului

 

Abrud, Alba: instituție pentru copii cu dizabilități medii și severe

Proiectul a fost implementat începând cu anul 2007 pe când instituţia avea 60 de copii şi tineri, cu vârste între 5 şi 20 de ani.

Proiectul şi-a propus să ajute jumătate dintre beneficiari să părăsească instituţia pentru a merge în familiile lor naturale ori extinse, pentru a începe vieţi independente în cadrul comunităţilor (cu sprijin din partea fundaţiei HHC România şi a autorităţilor locale) sau pentru a fi reuniţi cu fraţii lor în alte servicii, deschise deja în judeţul Alba. Am ajutat 30 de copii pe care i-am integrat în cele 3 case de tip familial din judeţ; i-am grupat în funcţie de vârstă, de compatibilitate, de apropierea de domiciliul părinţilor (în vederea facilitării viitoarelor reintegrări familiale) şi de prieteniile dezvoltate în cadrul instituţiei.

 

Comăneşti, Bacău: instituție pentru copii cu dizabilități de învățare

Proiectul a fost implementat începând cu anul 2007, în paralel cu închiderea instituţiei din Sâncrai; instituţia avea 135 de copii şi tineri, fiind modulată pe 13 „apartamente" separate pentru băieţi şi fete. Tot în instituţie se aflau cabinetul medical şi cabinetul de consiliere psihologică, iar în vecinătatea clădirii instituţiei se afla şcoala frecventată de copii şi tineri. Acest lucru ducea la o reducere la minimum a experienţelor lor sociale.

Proiectul a constituit începutul unei colaborări pe termen lung cu autorităţile din Bacău, în vederea închiderii instituţiilor şi a reformei sistemului de protecţie a copilului; mai mult, proiectul a constituit un punct important de plecare pentru implementarea unui program de prevenire a separării copilului de familie, conducând, astfel, la scăderea numărului de copii instituţionalizaţi.

În cadrul proiectului, am construit 3 case de tip familial pentru 36 de copii şi tineri, alţi 36 de copii au fost reintegraţi în familiile lor naturale sau extinse; am ajutat 28 de tineri în vederea reintegrării lor sociale şi profesionale, iar pentru restul de 35 de copii şi tineri din instituţie, am găsit soluţii constând în plasarea lor în alte servicii care să răspundă nevoilor lor individuale ori în ajutor oferit pentru continuarea studiilor.

 

Săcel, Hunedoara: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul a început în 2008; ne-am propus să perfectăm reintegrarea familială sau socio-profesională a marii majorităţi a copiilor şi a tinerilor din instituţie. Am deschis 2 tipuri de servicii alternative în care am plasat 12 copii, 64 de copii şi tineri au fost reintegrați în familiile lor naturale sau extinse ori au fost sprijiniţi în găsirea unui loc de muncă şi în începerea unor vieţi independente în comunitate, și am plasat 14 copii şi tineri în alte servicii alternative deja deschise în judeţ, pentru reunirea grupurilor de fraţi sau pentru continuarea studiilor, urmând ca apoi să fie sprijiniţi în vederea începerii unor vieţi independente în comunitate.

Ok 5.png
 

Barbu Delavrancea, Maramureș: instituție pentru copii cu dizabilități de învățare

Proiectul a început în anul 2008, pe când instituţia avea 89 de copii. Şcoala specială frecventată de copiii şi tinerii din instituţie, aflată în apropiere, reducea contactele lor cu societatea la minim, privându-i pe aceştia de experienţele sociale necesare vârstei lor. Prin închiderea acestei instituţii am încercat să reintegrăm 41 de copii în familiile lor naturale sau extinse.

Am sprijinit 12 tineri să înceapă vieţi independente în comunitate şi pentru a-şi găsi locuri de muncă; 24 de copii şi tineri au fost plasaţi în cele 2 case de tip familial deschise în cadrul acestui proiect. 12 copii au fost plasaţi în reţeaua de case de tip familial deja existente în judeţul Maramureş pentru a fi reuniţi cu fraţii lor sau pentru a fi mai aproape de domiciliul părinţilor, în scopul facilitării unor viitoare reintegrări în familiile lor naturale

 

Ocna Şugatag, Maramureș: instituție pentru copii școlari tipici

Implementarea proiectului a început în anul 2008 iar instituția era modulată în așa-zise "apartamente" separate pentru fete şi băieţi. Ne-am propus să reintegrăm copiii în familiile lor naturale sau extinse, dar şi să îi sprijinim să înceapă vieţi independente în comunităţile din care făceau parte.

Din cei 85 de copii şi tineri din instituţie, 38 au fost reintegraţi împreună cu familiile lor. 27 de copii şi tineri au fost plasaţi în cele 2 case de tip familial deschise; 20 de copii şi tineri au fost plasaţi în reţeaua de servicii alternative deja deschise în cadrul judeţului Maramureş. Plasamentul celor 20 de copii şi tineri a fost făcut în scopul apropierii lor de domiciliul părinţilor şi facilitarea unor viitoare reintegrări familiale sau pentru a fi reunite grupurile de fraţi, despărţite în cadrul procesului de instituţionalizare.

 

„Ghiocelul”, Bacău: instituție pentru copii cu nevoi speciale severe

Proiectul este cea de-a doua închidere a unei instituţii cu 81 de copii în judeţul Bacău. Proiectul implică crearea a 5 case de tip familial și a unei rețele de asistenți maternali pentru copiii cu nevoi speciale severe; de asemenea, sunt realizate o serie de reintegrări ale unora dintre copii în familiile lor naturale sau extinse.

Numărul total de beneficiari ai proiectului s-a ridicat la 93. Dintre aceştia: 9 copii şi tineri au fost plasaţi în alte servicii sau au părăsit sistemul, 8 copii au fost reuniţi cu familiile lor sau plasaţi în asistenţă maternală, și 76 copii şi tineri au fost plasaţi în case de tip familial (noi sau deja existente la nivelul judeţului).

 

Târgu Lăpuş, Maramureș: instituție pentru copii cu dizabilități de învățare

Proiectul reprezintă închiderea penultimei instituţii în judeţul Maramureş. Ne-am propus închiderea instituţiei fără crearea vreunui serviciu de tip familial, doar prin folosirea rețelei existente de servicii de tip familial. Componenta de consiliere a proiectului s-a concretizat în inserția socio-profesională a unui tânăr din instituție și în reintegrarea familială a doi copii din instituție; restul de 20 de copii și tineri au fost transferați în casele de tip familial existente în județ, ținându-se cont de criteriul apropierii de părinți sau familia extinsă, de prieteniile legate între copii în instituție și de preferințele copiilor.

 

Băieți Sighet, Sighetu Marmaţiei: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul reprezintă închiderea ultimei instituţii în judeţul Maramureş. Proiectul va fi finalizat prin crearea a 3 case de tip familial, a unui Centru de Tranzit pentru tinerii care ies din sistemul de protecție, a unui Centru de Primire în Regim de Urgență și a unei rețele de asistenți maternali. Aceste metode de intervenție se combină cu un program comprehensiv de prevenire a separării copilului de familie și a unui program de reinserție socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție.

Ok 5.png
 

Zau de Câmpie, Mureș: instituție pentru copii școlari tipici

Proiectul reprezintă închiderea unei instituții din județul Mureș cu 43 de copii și tineri.Se preconizează crearea a două case de tip familial, urmând ca restul copiilor și tinerilor să fie reintegrați în familiile naturale ori extinse sau să fie ajutați în vederea reintegrării socio-profesionale. De asemenea, ne propunem să găsim soluții constând în asistență maternală pentru patru dintre copii.

 

„Alexandra”, Onești: instituție pentru copii cu nevoi speciale severe

Proiectul reprezintă închiderea unei instituții cu 136 de copii cu nevoi speciale medii și severe. Vor fi dezvoltate 5 case de tip familial și un centru de recuperare pentru persoane cu nevoi speciale; sunt implicate în finanțarea proiectului HHC România împreună cu o altă organizație neguvernamentală, SERA Romania, precum și Consiliul Județean Bacău. Pentru implementare se vor folosi serviciile de tip familial existente la nivelul județului Bacău și se preconizează reintegrări din cadrul instituției în asistență maternală și în familiile naturale sau extinse.

 

„Sfântul Spiridon”, Botoșani: instituție pentru copii cu nevoi speciale severe

Implementarea proiectului este asigurată prin implicarea financiară pe lângă HHC România a încă unei organizații neguvernamentale - SERA Romania, plus Consiliul Județean Botoșani. Formarea profesională a membrilor de personal care vor fi angajați în noile servicii este asigurată de HHC România, la fel și asistența tehnică necesară implementării. Proiectul reprezintă plasarea unui număr de 110 copii și tineri cu nevoi speciale severe în șapte case de tip familial cu nu mai mult de 12 copii, a unui Centru de Respiro, a unui Centru de Recuperare, precum și dezvoltarea unei rețele de asistență maternală specializată.

 

Închiderea Centrului de Plasament ”Elena Doamna din Botoșani” (2015)

27 de copii și tineri de la Centrul de Plasament Elena Doamna din Botoșani vor începe o viață nouă, într-un loc pe care îl pot numi „acasă". Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani a închis centrul, cu sprijinul fundației Hope and Homes for Children România, iar copiii au fost mutați în 5 apartamente de tip familial din Dorohoi.

Hope and Homes for Children România lucrează din 2014 la acest proiect, alături de DGASPC Botoșani. Investiția totală se ridică la 1.151.598 RON (peste 261.000 de euro), banii fiind folosiți pentru renovarea, amenajarea și dotarea apartamentelor (835.715 RON), pentru programul de prevenire a separării copilului de familie (163.365 RON), pentru reintegrarea familială (38.014 RON) și pentru reinserția socio-profesională a tinerilor ieșiți din sistemul de protecție (114.504 RON). HHC România s-a implicat în formarea personalului care va avea grijă de copii în apartamentele de tip familial și mai ales în susținerea familiilor pentru a preveni abandonul în județul Botoșani. Sprijinul a fost oferit în colaborare cu autoritățile locale și județene, folosindu-se atât resursele de la nivelul comunității, precum și cele oferite de HHC România.

"Închiderea centrului și mutarea copiilor într-un mediu cât mai apropiat de o familie este un pas dintr-un proces foarte amplu pe care îl desfășurăm în Botoșani împreună cu partenerii noștri. Procesul de dezinstituționalizare în județ este avansat, există deja o înțelegere a rostului reformei, există pricepere și capacitate de intervenție în sprijinirea familiilor vulnerabile și a tinerilor care ies din sistem", a spus Otto Sestak, Directorul Național al Hope and Homes for Children România.

Fundația a început să lucreze împreună cu DGASPC la închiderea Centrului de Plasament Elena Doamna în mai 2014, iar în luna septembrie a acestui an procesul a intrat în linie dreaptă. La momentul acela se aflau în instituție 35 de copii și tineri, iar în urma evaluărilor sociale și psihologice, 6 tineri au fost consiliați și ajutați să își găsească un loc de muncă. Ulterior, echipa HHC România le-a oferit sprijin material în primele două luni, ajutându-i cu transportul, plata chiriei, dotarea apartamentelor cu obiecte de strictă necesitate și cheltuieli ocazionale. Unul dintre copiii din centru a fost reintegrat în familia sa naturală, iar un alt copil a fost transferat într-o casă de tip familial, pentru a fi mai aproape de părinții săi și a se putea reuni cu familia în viitor.

Restul de 27 de copii și tineri au fost mutați în 5 apartamente de tip familial din Dorohoi, 4 dintre acestea fiind ocupate la capacitate maximă (6 tineri / apartament). Toți tinerii au beneficiat de consiliere și de sprijin specializat în vederea transferului din mediul instituțional în cel familial.

În paralel cu închiderea Centrului Elena Doamna, s-a marcat și finalizarea unui alt obiectiv din strategia județeană de protecție a copilului, și anume construirea a şase căsuţe de tip familial în cadrul Complexului „Sfântul Mina". Trei dintre ele au fost finanţate de Hope and Homes for Children România, două de către fundația SERA ROMÂNIA şi una de către Consiliul Judeţean. În cele şase căsuţe locuiesc acum 60 de copii cu dizabilităţi care au fost mutaţi din Centrul de Plasament şi Recuperare a Copiilor cu Dizabilităţi „Sf. Spiridon".

În 2011 existau 3 instituții de tip vechi în județul Botoșani, cu peste 200 de copii în plasament. Buna colaborare a fundației Hope and Homes for Children România cu autoritățile județene și locale a avut ca rezultat închiderea Centrului Sfântul Spiridon, cu 110 copii și tineri, urmată acum de Centrul de Plasament Elena Doamna. Echipa HHC România estimează că în următorii doi sau trei ani se va reuși integrarea tuturor copiilor în medii familiale.

 

Închiderea Centrului de Plasament ”Prichindel” din Cluj-Napoca (2015)

Pentru cei 24 de copii care au locuit până de curând în Centrul de Plasament Nr. 1 „Prichindel" din Cluj-Napoca, cuvântul „acasă" începe să prindă sens. De la începutul lunii octombrie, ei locuiesc în cele două case de tip familial, Târnavelor și Grigorescu, construite de Hope and Homes for Children România. Cele două case au fost deschise oficial astăzi, în prezența prefectului județului Cluj, a reprezentanților HHC, a conducerii Consiliului Județean și a reprezentanților DGASPC.

Proiectul de închidere a Centrului de Plasament „Prichindel" a început în 2014, când în instituţie erau 44 de copii şi tineri, cu vârste între 3 luni şi 21 ani. În scurt timp, 5 tineri majori au fost transferaţi în două dintre serviciile destinate adulţilor din judeţul Cluj. Pentru cei 39 de copii rămași în centru s-au căutat cele mai bune soluții, potrivite vârstei, astfel încât toți să aibă acces la un mediu familial.

Astfel, 24 de copii şi tineri au fost propuşi pentru mutarea în cele două case de tip familial construite de HHC România, un copil a fost reintegrat în familie, 3 au fost transferaţi în asistenţă maternală, 2 în apartamente de tip familial, 3 în alte case de tip familial, 3 în plasament simplu şi 3 în servicii destinate îngrijirii adulţilor.

„Când am început să lucrăm la Centrul ‘Prichindel', am găsit pe un perete trista istorie a clădirii care, începând din 1904, a purtat mai multe denumiri, de la 'azil de copii' până la 'casa copilului' sau 'leagănul de copii'. Astăzi, copiii proveniți din acest centru au un loc pe care îl pot numi într-adevăr ‘acasă', au o familie și se simt în siguranță, ocrotiți și iubiți", a spus Otto Sestak, directorul național al Hope and Homes for Children România. El a adăugat că deschiderea celor două case de tip familial este doar o parte din proiectul mai amplu pe care HHC România îl desfășoară alături de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Cluj, care cuprinde prevenirea abandonului, dezinstituționalizarea, sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție și instruirea personalului care lucrează cu copiii.

„În fiecare casă de tip familial sunt găzduiţi câte 12 copii. Casele asigură un climat familial, fiind dotate cu dormitoare moderne, sufragerie, baie, bucătărie şi loc pentru luat masa. Realizarea proiectului a fost posibilă datorită unui parteneriat de succes între Consiliul Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia Hope and Homes for Children România", a spus Daniel Tămaș, directorul general al DGASPC Cluj.

Cei 24 de copii de la Centrul „Princhindel" au fost pregătiți din timp pentru mutarea în casele de tip familial. Ei au avut ocazia să viziteze spațiile aflate în construcție, lucru care i-a încântat foarte mult. Cea mai mare bucurie a copiilor este că în noile locuințe au mult spațiu și fiecare are lucrurile sale personale. Ambele case au curți spațioase, unde copiii se pot juca în aer liber sau pot face un picnic. Casa de tip familial Grigorescu se află în apropierea Centrului „Prichindel", astfel că tranziția a fost ușoară pentru cei mici, ei rămânând aproape de locurile familiare. Cealaltă casă, Târnavelor, este situată aproape de un centru comercial din Cluj și de un parc, unde copiii se pot juca, plimba și relaxa.