Prezentare: 19 ani de activitate

Prezentare: 18 ani de activitate

Închiderea instituțiilor
pentru copii
 

Proiecte din domeniu social, fonduri structurale 2014 - 2020

 

Impactul financiar al reformei sistemului public de protecție a copilului din România

Ghid metodologic în prevenirea separării copilului de familie

Auditul serviciilor sociale pentru copii din România

Manual de proceduri privind inserția socio-profesională

Metodologie de lucru cu persoanele cu nevoi speciale și comportament dificil